Skip to main content

Skog, lantbruk och viltvård

Skogarna och den tillhörande marken runt Söderö är grunden i hela vår verksamhet. Här driver vi ett modernt och effektivt skogs- och lantbruk, ett arbete som i sin tur möjliggör våra övriga naturnära aktiviteter. Vi jobbar aktivt med att förvalta vår viltstam. Jakten på markerna begränsar viltstammen och låter skogen, jordbruket och naturen leva i hållbar symbios.